ภูเขา เทือกเขา แคนยอน 


ภูเขาไฟฟูจิ : 
Mount Fuji

แมตเตอร์ฮอร์น : 
Matterhorn
ยอดเขาคิลิมานจาโร : 
Mount Kilimanjaro
ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ : 
Mount Everest
ยอดเขาเมืองกุ้ยหลิน : 
Guilin
หอคอยปีศาจ : 
Devils Tower
เอเยอร์สร็อค : 
Ayers Rock
แกรนด์แคนยอน : 
Grand Canyon

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM