ทวีปยุโรป

7 สิ่งมหัศจรรย์
มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง
มหัศจรรย์ธรรมชาติ
พระราชวังแวร์ซายส์ , ฝรั่งเศส
วิหารพาร์เธนอน , กรีซ
ม่อนผานักบุญมิแชล ,ฝรั่งเศส
หอไอเฟล , ฝรั่งเศส
แชลแนลเทิลแนว , อังกฤษ - ฝรั่งเศส 
นาฬิกาบิกเบน ,อังกฤษ
วิหารนักบุญปีเตอร์ , นครวาติกัน 
พระราชวังอัลฮามบรา , สเปน 


ปอมเปอี , อิตาลี (ภัยธรรมชาติ)
แมตเตอร์ฮอร์น , สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM