ชลประทาน คมนาคม


สะพานโกลเดนเกต : 
Golden Gate Bridge
เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ : 
Hoover Dam
เรือควีนแมรี่ : 
Queen Mary
เขื่อนอัสวาน: 
Aswan High Dam
คลองสุเอซ : 
Suez Canal
คลองปานามา: 
Panama Canal
ถนนลอมบาร์ด : 
Lombard Street
แชลแนลเทิลแนว : 
Channel Tunnel

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM