หอสูง หอคอย หอนาฬิกา หอดูดาว


หอไอเฟล : 
Eiffel Tower
หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์ : 
CN Tower
หอนาฬิกาบิกเบน : 
Big Ben Clock Tower
หอดูดาวปาโลมาร์ : 
Palomar Observatory

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM