วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ ศาสนสถาน


ปราสาทหินนครวัด : 
Angkor
วิหารอาบู ซิมเบล : 
Abu Simbel
วิหารพาร์เธนอน : 
Parthenon
บุโรพุทโธ : 
Borobudur Temple
ชิเชน อิตสา : 
Chichen Itza
ม่อนผานักบุญมิแชล : 
Mont Saint Michel
วิหารนักบุญปีเตอร์ : 
Saint Peters Basilica
เจดีย์ชเวดากอง :
Shwedagon Pagoda

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM