อนุสาวรีย์ รูปปั้น รูปสลัก

 
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ : 
Statue of Liberty
เมาน์ท รัชมอร์ :
Mount Rushmore
รูปสลักโมอาอิ :
Moai Statues
รูปปั้นพระเยซู :
Statue Cristo Redentor
(Statue of Christ the Redeemer)

 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM