7 สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ

อายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500

ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon )
ในศตวรรษที่สองก่อน ค.ศ. สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง สมัยโบราณเป็นผลงานของมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรมและศิลปะชวนพิศวง จากยุคสมัยแรกเริ่มอารยธรรมของโลกในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์ 
ถึงยุคความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณ และยุคสมัยอาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณ ได้แก่


1.พีระมิดแห่งเมืองกิซา 
2.มหาวิหารอาร์เทมีส 
3.สุสานของกษัตริย์โมโซรุส
4.สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน 
5.เทวรูปเทพเจ้าซีอุส 
6.เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส 
7.หอประภาคารโรส 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM