7 สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน

สร้างขึ้นระหว่าง ศตวรรษที่ 17 - ศตวรรษที่ 20 (รายชื่อก่อนวันที่ 07/07/07)

        7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ได้นำการจัดอันดับจากหนังสือความรู้รอบตัว
(รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, มปป.)
มีการจัดอันดับดังนี้


1.ปราสาทหินนครวัด 
2.ทัชมาฮาล 
3.พระราชวังแวร์ซายส์ 
4.เรือควีนแมรี่ 
5.สะพานโกลเด้นเกต 
6.ตึกเอมไพร์สเตต 
7.เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM