7 สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง

อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16

        สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายต่อมา
หลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด ยกเว้นพีระมิด
ล้วนแต่เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน หรือแบบจำลองเท่านั้น 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ล้วนแต่ยังดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบัน
ถึงแม้จะเสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง 
มีความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมา จากยุคโบราณเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 


1.หอเอนเมืองปิซา 
2.สนามกีฬากรุงโรม 
3.สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย 
4.สุเหร่าเซ็นโซเฟีย 
5.กำแพงเมืองจีน 
6.เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง 
7.กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์ 

 

หน้าแรก >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM