ที่สุดแห่งธรรมชาติ


น้ำตกไนแองการ่า

แม่น้ำอะเมซอน

น้ำตกแองเจล
เดดซี
 • แม่น้ำอะเมซอน เป็นแม่น้ำทีกว้างและยาวที่สุดในโลก 6,750 กิโลเมตร (4,195 ไมล์)
  แม่น้ำไนล์ อดีตแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก สถิติความยาว 6,670 กิโลเมตร (4,145 ไมล์)
 • แม่น้ำดี (D river) เป็นแม่น้ำที่สั้นที่สุด เมืองลินคอล์น รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ความยาว 134 เมตร 
 • น้ำตกแองเจล (Angel Fall) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุด อยุ่ในทวีปอเมริกาใต้ บริเวณประเทศเวเนซูเอลา มีความสูงประมาณ 979 เมตร (3,212 ฟุต)
 • น้ำตกโบโยมา (Boyoma) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ในซาอีร์ มีปริมาณน้ำตก 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
 • น้ำตก Khon เป็นน้ำตกที่กว้างที่สุด ในลาว มีความสูงเพียง 21 เมตร แต่กว้าง 10.8 กิโลเมตร เกิดจากแม่น้ำโขง 
 • น้ำตกไนแองการ่าเป็นน้ำตกสวยที่สุด อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อยู่บริเวณทะเลสาบทั้ง 5 ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา และไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ
 • แพนตาแนล (Pantanal)หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดงในมาโต กรอสโซ และมาโต กรอสโซ โด ซูล ในบราซิล มีพื้นที่ประมาณ109,000 ตารางกิโลเมตร(42,000 ตารางไมล์)
 • ลากัว โดส ปาโตส (Lagoa Dos Patos) ลากูนที่ใี่หญ่ที่สุดทางตอนใต้ของบราซิล
 • ทะเลแคริบเบียน เป็นทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 1,063,000 ตารางไมล์ 
 • เดดซี เป็นทะเลสาบที่ต่ำที่สุดในโลก ประเทศอิสราเอลและจอร์แดน 


 • เกรทแบเรียรีฟ

  ยอดเขาเอเวอร์เรสต์

  ภูเขาไฟฟูจิยามา

  ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น

 • ทะเลจีนใต้ เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่ 2,974,600 ตารางกิโลเมตร (1,148,500 ตารางไมล์) 
 • ทะเลสาบซูพีเรีย์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดทใหญที่สุดในโลก ทางตอนเหนือของอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมด 82,350 ตารางกิโลเมตร (31,800 ตารางไมล์) 
 • เกรทแบเรียรีฟ เป็นแนวหินปะการังที่ยาวที่สุดตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลียมีความยาวประมาณ 1,200 ไมล
 • Nordvest เป็นฟยอร์ด (แผ่นดินเว้าแหว่งอันเกิดจากแรงลมและแรงน้ำ)ที่ยาวที่สุด ทางตะวันออกของเกาะกรีนแลนด์ ความยาวจากแผ่นดินสูทะเล 313 กิโลเมตร (195 ไมล์)
 • ทะเลทรายซะฮาร่า เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา บริเวณประเทศลิเบียและประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่ประมาณ 3,500,000 ตารางไมล
 • ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล 
 • ภูเขาไฟฟูจิยามา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่มีชื่อเสียงที่สุดประเทศญี่ปุ่น
 • เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในตอนกลางทวีปเอเชียเหนือประเทศอินเดีย มียอดสูงๆกว่า 40 ยอดได้ชื่อว่าเป็นป่าหิมพานต์ของคนอินเดียโบราณ 
 • ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์น เป็นยอดเขาเดี่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
 •  

  หน้าแรก >>

   

   

   

   

   

  Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM