ที่สุดแห่งสิ่งก่อสร้าง (หน้า3)


 • พระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก....พระราชวังโปตาลา เมืองลาสซา เมืองหลวงของประเทศธิเบต
 • พระราชวังที่ประทับที่ใหญ่ที่สุดในโลก....พระราชวัง Istana Nurul Iman แห่งนครบันดาร์เสรีเบกาวัน มีห้อง 1,88 ห้อง ห้องน้ำ 257 ห้อง
 • พระราชวังที่กว้างใหญ่ที่สุด....พระราชวังกู้กง แห่งมหานครปักกิ่ง บนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง คูเมืองล้อมรอบ 38 กิโลเมตร
 • โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก....โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ประเทศนครวาติกัน
 • ปราสาทที่ใหญ่ที่สุด....ปราสาทวินด์เซอร บนพื้นที่ 34 เอเคอร์
 • ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด....ในเมือง Gomdan ประเทศเยเมน สร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 1
 • พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด....ปุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีบ สูง 31.5 เมตร บนพื้นที่ 123 ตารางเมตร
 • อาคารที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุด....พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพ ประเทศไทย
 • พระพุทธรูปที่มีค่ามากที่สุด....หล่อด้วยทองคำแท้ สูง 3.04 เมตร หนักถึง 5.5 ตัน ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตร กรุงเทพ ประเทศไทย
 • เจดีย์ที่สูงที่สุดในโลก....พระปฐมเจดีย์ ประเทศไทย สูง 115 เมตร


 • พระราชวังโปตาลา
   
  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
   
  ปุโรพุทโธ

  นครวัด
   
  ถนนลอมบาร์ด

 • เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด....Sung Yo Sso สร้างก่อนคริสตกาล ถึง523 ปี
 • สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาฮินดู....นครวัด ประเทศกัมพูชา บนพื้นที่ 402 เอเคอร์
 • ศาสนสถานของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด....The Shah Faisal Mosque เมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน บนพื้นที่ 46.9 เอเคอร์ จุคนได้ 200,000 คน
 • หอเรียกสวดที่สูงที่สุดในโลก....หอเรียกสวดของสุเหร่าสุลต่านฮัสซัน แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ สูง 86 เมตร
 • ซีนาก็อกของศาสนายิวที่ใหญ่ที่สุด....ซีนาก็อกเอมมานูเอล (Emanu-El) ประเทศสหรัฐอเมริกา จุคนได้ทั้งสิ้น 6,000 คน
 • วิหารที่มียอดสูงที่สุดในโลก....มหาวิหารแห่งอูล์ม ประเทศเยอรมนี ยอดวิหารสูง 160.90 เมตร
 • ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก....ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก....ปืนใหญ่ซาร์ปุชก้า (ราชาแห่งปืนใหญ่) อยู่ในกรุงมอสโก ประเทศรัฐ
 • สะพานแบบธรรมดาที่ยาวที่สุดในโลก....สะพานหน้าอ่าวซิดนีย์ อยู่ใกล้ ๆ โรงโอเปร่าซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • รถไฟที่เร็วที่สุดในโลก....รถไฟด่วน TGV 
 • ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.....ชิงช้า Risenrad 
 •  

  << Previous page

  หน้าแรก>>

   

   

   

   

  Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM