ที่สุดแห่งสิ่งก่อสร้าง


หอเอนเมืองปิซา

พีระมิด

พระราชวังแวร์ซายส์

หอไอเฟล
 • สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด....พีระมิด เมืองกิซ่า ประเทศอียิปต์
 • สิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลานานที่สุด....หอเอนเมืองปิซา ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาสร้าง 176 ปี
 • พระราชวังที่สวยงามที่สุด....พระราชวังแวร์ซายส์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • หอคอยเหล็กที่สูงที่สุด....หอไอเฟล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 • เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด....เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า 
 • เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.....พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประเทศไทย 
 • ตึกที่สูงที่สุดในโลก.... เปโตรนาส (petronas twin tower) ประเทศ มาเลเซีย
 • ตึกที่ใหญ่ที่สุด....ตึกเพนตากอน กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
 • หอสมุดที่ใหญ่ที่สุด....หอสมุดสภาอเมริกา กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
 • หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุด....หอดูดาวปาโลมา สหรัฐอเมริกา

 • หอนาฬิกาบิกเบน

  เจดีย์ชเวดากอง

  พระปฐมเจดีย์

  ท่าเรือนครซิดนีย์
 • หอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุด....หอนาฬิกาบิกเบน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด....British Museum ประเทศอังกฤษ และ American Museum of Natural History กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • หอประชุมที่ใหญ่ที่สุด....หอประชุมองการสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด....ท่าเรือนิวยอร์ค กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่าเรือที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุด....ท่าเรือนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุด....ท่าอากาศยานคิงคาลิดอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 • สนามบินที่ใหญ่ที่สุด....สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • ปราสาทที่ใหญ่ที่สุด....ปราสาทวินเซอร์ ประเทศอังกฤษ
 • เขื่อนที่สูงที่สุด....เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์ สหรัฐอเมริกา
 • เขื่อนที่ใหญ่ที่สุด....เขื่อนปาติ กั้นแม่นำปารานา ประเทศอาเจนตินา
 •  

  NEXT PAGE >>

   

   

   

   

   

  Lastest Editor : 29 July, 2012 10:04 PM